THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã KH / Số ĐT
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên

GIÁ MẠCH MẪU (dưới 10x10cm2, 2 lớp, thông số mặc định)

- 5 mạch: 100,000đ | 10 mạch: 120,000đ (Đường bộ)

- 5 mạch: 390,000đ | 10 mạch: 410,000đ (Đường bay)

GIÁ MẠCH SẢN XUẤT (từ 1m2, full test): Giá tốt nhất Việt Nam!

Quý khách được chiết khấu từ 1% giá trị đơn hàng để mua linh kiện

Mạch in luôn được kiểm tra sau khi sản xuất để đảm bảo không có lỗi

CXT cam kết bảo mật file thiết kế của khách hàng

Tham khảo video hướng dẫn gửi đơn mạch in

Họ tên
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Điện thoại
Vui lòng nhập số điện thoại.
Địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ nhận mạch!
Email
Vui lòng nhập nội dung liên hệ

YÊU CẦU KỸ THUẬT (Chọn các file có cùng yêu cầu trên một tab THÔNG SỐ)

Đính kèm file
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil
Chọn file đính kèm
Thời gian giao hàng
 • (Trung bình 50 đơn gần nhất: 10.2 ngày)
 • (Trung bình 20 đơn gần nhất: 8.6 ngày)
Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Cách thức nhận hàng
Đặt kèm Stencil

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI