THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên

- Khách hàng mới vui lòng tham khảo tab BẢNG GIÁ VÀ QUY TRÌNH
- Mạch in luôn được kiểm tra sau khi sản xuất để đảm bảo không có lỗi
- CXT không nhận làm mạch in cho máy kích cá
- Tham khảo video hướng dẫn gửi đơn hàng

Họ tên
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Điện thoại
Vui lòng nhập số điện thoại.
Địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ nhận mạch!
Email
Vui lòng nhập nội dung liên hệ

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Số lượng
Nhập số lượng
Vật liệu
Số lớp
Độ dày phíp
Độ dày lớp đồng
Kiểu mạ
Màu phủ
Kích thước đường mạch
Đường kính lỗ khoan
Chip BGA pitch
Yêu cầu thêm
Thời gian giao hàng
Cách thức nhận hàng
Đặt khung Stencil
Chọn file đính kèm
Upload
Đính kèm file

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI